Produktbeskrivelse

Den komplette pakken for deg som elsker å vaske bil.

Med denne pakke har du alt du trenger for en skinnende ren bil

 

Pakken inneholder:

Avfetting 500ml

Forvask 1000ml

Grønn Ultra 500ml

H4 Prep Coat 100ml

Vaskesvamp

Tørkehåndkle

Mikrofiberkluter 2xBruksanvisning

Proglazer Avfetting er oljebasert

Alle overflater som er tilsmusset med asfalt, tjære, fett og veisalt.

Kan brukes på tørre og våte overflater

Alle overflater som er tilsmusset med asfalt, tjære, fett og veisalt. Kan brukes på tørre og våte overflater

Spray på produktet nedenfra og opp til høyden med dørhåndtakene. La produktet virke i 3-5 minutter. Brukes med varsomhet på campingvogner og bobiler. Det anbefales å bruke en godkjent vaskeplass med god ventilasjon.

 

Advarsel: Fare for alvorlig øyeskade. Kan forårsake lungeskader ved svelging. Unngå innånding av sprøytetåke. Benytt vernehansker, verneklær, vernebriller og ansiktsskjerm.

Ved svelging: Kontakt umiddelbart giftinformasjonen eller lege. Ikke fremkall brekning.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lar seg enkelt gjøre. Forsett skyllingen.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

NB: Må ikke brukes på varme overflater eller i direkte sollys

 

Proglazer Forvask er en effektiv hybrid såpe som kan brukes på alle utvendige detaljer på ditt kjøretøy. Fjerner smuss, trafikkfilm, fugleskitt og insekter på en trygg og effektiv måte.

Bruksområde: Lakk, glass, plastikk og gelcoat

Spray på produktet nedenfra og opp over hele kjøretøyet, la det virke 3-4 minutter før du spyler av  på samme måte. Vask ikke i direkte sollys eller på varme flater. Bruk helst en godkjent vaskeplass med god ventilasjon. Det anbefales å bruke Proglazer Avfetting (nr.1) først om det ligger asfalt og tjære på lakken.

 

Advarsel: Oppbevares utilgjengelig for barn.

 

Proglazer Grønn Ultra En bilsjampo som danner et langvarig smuss- og vannavvisende nanolag. De behandlede overflatene beskyttes mot aggressive miljøpåvirkninger. Etter spylingen sprekker vannfilmen straks opp og renner av kjøretøyet.

 

 

Aftercare Kit (Komplett Vaskepakke)

kr 1.175,00

Aftercare Kit komplett vaskepakke

Tomt på lager

Kategori:

Produktbeskrivelse

Den komplette pakken for deg som elsker å vaske bil.

Med denne pakke har du alt du trenger for en skinnende ren bil

 

Pakken inneholder:

Avfetting 500ml

Forvask 1000ml

Grønn Ultra 500ml

H4 Prep Coat 100ml

Vaskesvamp

Tørkehåndkle

Mikrofiberkluter 2xBruksanvisning

Proglazer Avfetting er oljebasert

Alle overflater som er tilsmusset med asfalt, tjære, fett og veisalt.

Kan brukes på tørre og våte overflater

Alle overflater som er tilsmusset med asfalt, tjære, fett og veisalt. Kan brukes på tørre og våte overflater

Spray på produktet nedenfra og opp til høyden med dørhåndtakene. La produktet virke i 3-5 minutter. Brukes med varsomhet på campingvogner og bobiler. Det anbefales å bruke en godkjent vaskeplass med god ventilasjon.

 

Advarsel: Fare for alvorlig øyeskade. Kan forårsake lungeskader ved svelging. Unngå innånding av sprøytetåke. Benytt vernehansker, verneklær, vernebriller og ansiktsskjerm.

Ved svelging: Kontakt umiddelbart giftinformasjonen eller lege. Ikke fremkall brekning.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette lar seg enkelt gjøre. Forsett skyllingen.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

NB: Må ikke brukes på varme overflater eller i direkte sollys

 

Proglazer Forvask er en effektiv hybrid såpe som kan brukes på alle utvendige detaljer på ditt kjøretøy. Fjerner smuss, trafikkfilm, fugleskitt og insekter på en trygg og effektiv måte.

Bruksområde: Lakk, glass, plastikk og gelcoat

Spray på produktet nedenfra og opp over hele kjøretøyet, la det virke 3-4 minutter før du spyler av  på samme måte. Vask ikke i direkte sollys eller på varme flater. Bruk helst en godkjent vaskeplass med god ventilasjon. Det anbefales å bruke Proglazer Avfetting (nr.1) først om det ligger asfalt og tjære på lakken.

 

Advarsel: Oppbevares utilgjengelig for barn.

 

Proglazer Grønn Ultra En bilsjampo som danner et langvarig smuss- og vannavvisende nanolag. De behandlede overflatene beskyttes mot aggressive miljøpåvirkninger. Etter spylingen sprekker vannfilmen straks opp og renner av kjøretøyet.