Produktbeskrivelse

Proglazer Felgrens er syrefri og fjerner effektivt og skånsomt forurensninger og bremsestøv på alle typer felger, også felger behandlet med Plastidip.  

 

  Bruksanvisning

Spray på tørr felg, la produktet virke i 5 minutter. Spyl av produktet nedenfra og opp. Bruk felgbørste for optimalt resultat. Det anbefales å bruke produktet på godkjent vaskeplass med god ventilasjon  

 

Advarsel: Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ved kontakt i øynene. Skyll forsiktig med vann i flere minutter. 

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. 


NB: Må ikke brukes på varme overflater eller i direkte

N3 Felgrens(500 ml)

kr 235,00

Proglazer Felgrens er syrefri og fjerner effektivt og skånsomt forurensninger og bremsestøv på alle typer felger.

17 på lager

Kategori:

Produktbeskrivelse

Proglazer Felgrens er syrefri og fjerner effektivt og skånsomt forurensninger og bremsestøv på alle typer felger, også felger behandlet med Plastidip.  

 

  Bruksanvisning

Spray på tørr felg, la produktet virke i 5 minutter. Spyl av produktet nedenfra og opp. Bruk felgbørste for optimalt resultat. Det anbefales å bruke produktet på godkjent vaskeplass med god ventilasjon  

 

Advarsel: Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ved kontakt i øynene. Skyll forsiktig med vann i flere minutter. 

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. 


NB: Må ikke brukes på varme overflater eller i direkte